Το δίκτυο

Το δίκτυο ΙΚΑΡΟΣ ιδρύθηκε στις 27-3-2009  από τους Δήμους της Κρήτης και των νήσων του Αιγαίου που διαθέτουν δίκτυα οπτικών ινών και έχει στόχο την συνεργασία για την προώθηση των νέων τεχνολογιών μέσα από την κοινή δράση.

Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής είναι ο Αλεξάκης Εμμ αντιδήμαρχος Δ. Ηρακλείου, αντιπρόεδρος ο Παπαδογιάννης Άρης αντιδήμαρχος Δ.Χανίων.

Στη Διοικούσα Επιτροπή συμμετέχουν οι Δήμοι Μυτιλίνης και Ρόδου

Τεχνικός συντονιστής του δικτύου είναι ο Μοχιανάκης Κων. προϊστάμενος  πληροφορικής και επικοινωνιών του Δήμου Ηρακλείου