Χάρτες Δεσμεύσεων

Μοχιανάκης Κωστής στις 30-11-2010 Χάρτες Δεσμεύσεων
Η Ένωση GSM (GSMA) εκπροσωπεί τα συμφέροντα της παγκόσμιας βιομηχανίας κινητών επικοινωνιών.  Με παρουσία σε 219 χώρες, η GSMA ενώνει σχεδόν 800 φορείς κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως, καθώς και περισσότερες από 200 εταιρείες στο ευρύτερο οικοσύστημα των κινητών επικοινωνιών, περιλαμβανομένων κατασκευαστές συσκευών κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες λογισμικού, προμηθευτές εξοπλισμού, εταιρείες...
Μοχιανάκης Κωστής στις 24-05-2010 Χάρτες Δεσμεύσεων|Eurocities
Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών πόλεων όσο και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την μετάφραση έκανε η Σοφία Μυρτάκη, οικονομολόγος, εργαζόμενη στο Δήμο Ηρακλείου. Οι Ευρωπαϊκές πόλεις προωθούν τον Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη ως μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας για την πρ...
Μοχιανάκης Κωστής στις 27-03-2009 Αποφάσεις Δικτύου|Χάρτες Δεσμεύσεων|Ψηφιακά δικαιώματα
Η «κοινωνία της γνώσης» δημιουργεί νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για την ανά...