Το ευρυζωνικό σπίτι του αύριο

Παρουσίαση video για το ευρυζωνικό σπίτι του αύριο .Τις μελλοντικές δυνατότητες που προσφέρονται για το σπίτι του αύριο σε θέματα τεχνολογίας , δικτύωσης και χρήσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών για την καλύτερηση διαβίωση εντός της οικίας μας.