Το έξυπνο δίκτυο μιας πόλης - Smart City Framework

Μια συστηματική διαδικασία ενεργοποίησης έξυπνων και συνδεδεμένων κοινοτήτων

Συγγραφείς : Gordon Falconer, Shane Mitchell , Σεπτέμβριος 2012

Την μετάφραση επιμελήθηκε ο Μανώλης Τσαγκαράκης, οικονομολόγος, εργαζόμενος στο Δήμο Ηρακλείου

<