Συνεχίζεται η επιτυχημένη πορεία της διαδικτυακής πύλης του Δήμου Ηρακλείου

Διαρκής είναι η άνοδος της επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου.Σύμφωνα με το google analytics το πρώτο επτάμηνο του 2011, 168.991 μοναδικοί επισκέπτες πραγματοποίησαν 336.877 επισκέψεις, επιτυγχάνοντας αύξηση 19,2% στους μοναδικούς επισκέπτες και 15,8% στο σύνολο των επισκέψεων σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του 2010.