Σε λειτουργία η διαδικτυακή πλατφόρμα diktyo.kedke.gr

Σε λειτουργία είναι πλέον η διαδικτυακή πλατφόρμα diktyo.kedke.gr - Φόρουμ για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στους Δήμους η οποία απευθύνεται σε όλα τα στελέχη, υπαλλήλους και αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και στελέχη εταιρειών, πανεπιστήμιων και άλλων φορέων του δημόσιου.

Η Πλατφόρμα diktyo.kedke.gr δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει έναν μόνιμο μηχανισμό διαβούλευσης και συνεργασίας με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  (ΤΠΕ) στην υλοποίηση του Ψηφιακού Δήμου που είναι μια από τις προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή του Καλλικράτη. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συνεργασία μεταξύ των στελεχών των Δήμων και άλλων ενδιαφερόμενων όχι μόνο ως για τα ζητήματα των ΤΠΕ αλλά και για ευρύτερα θέματα (κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, περιβάλλον, τουρισμός κ.α.).

Η ΚΕΔΚΕ από το 2004 έχει διαμορφώσει στρατηγική για την ενεργό και ισχυρή παρουσία των Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Οι άξονες στρατηγικής ομαδοποιούνται στο τρίπτυχο

  * Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα στους δημότες και τις επιχειρήσεις.

   * Ενίσχυση ατομικών και οργανωσιακών ικανοτήτων

   * Ευρυζωνικές υποδομές ανοιχτές και προσβάσιμες.

Στο σχεδιασμό και υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, η ΚΕΔΚΕ, υποστηρίζεται επιστημονικά από την Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ. 

Περισσότερες πληροφορίας στο diktyo.kedke.gr