Πρόγραμμα ημερίδας σύστασης του δικτύου ΙΚΑΡΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ
Διαδημοτικού Δικτύου Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Κρήτης και νήσων Αιγαίου σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2009, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Αγίου Τίτου 1,Ηράκλειο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
12.00 Έναρξη

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ

12.00-12.20 Η ανάγκη της συνεργασίας των Δήμων σε Περιφερειακό επίπεδο για την αξιοποίηση των ευκαιριών της «κοινωνίας της γνώσης». Κουράκης Γιάννης, Δήμαρχος Ηρακλείου.

12.20-12.40 Ψηφιακή στρατηγική 2006-2013:Η φιλοσοφία στο σχεδιασμό των νέων δράσεων ΤΠΕ. Ασημακόπουλος Βασίλης , Ειδικός Γραμματέας ψηφιακού σχεδιασμού Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών

12.40-13.00 Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση .Σαριδάκης Νικόλαος. Εμπειρογνώμονας πληροφορικής.Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

13.00-13.20. Παρουσίαση του Μνημονίου Συνεργασίας των Δήμων Κρήτης και νήσων Αιγαίου σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών .Αλεξάκης Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος Ηρακλείου

13.20-13.40 Παρουσίαση του καταστατικού χάρτη υποχρεώσεων των Δημοτικών αρχών έναντι των πολιτών στην «κοινωνία της γνώσης».Μοχιανάκης Κωστής, προϊστάμενος πληροφορικής Δήμου Ηρακλείου

13.40-14.00 Ο Ρόλος της «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε» στην περιφερειακή ανάπτυξη .Ταμήλος Μιχάλης, Δήμαρχος Τρικκαίων

14.00-14.20 Βιώσιμα Ευρυζωνικά Δίκτυα:Συστατικό στοιχείο μιας σύγχρονης αναπτυξιακής πορείας .Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Επ.Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ , Θόδωρος Καρούνος, Ερευνητής ΕΜΠ, Επ. Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ ,Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης της Ομάδας για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG), ΕΜΠ.

14.20-14.50 Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις Δημάρχων και εκπροσώπων φορέων

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ

 
14.50-15.00 Τελετή Υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας για τη Σύσταση Διαδημοτικού Δικτύου Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Κρήτης και νήσων Αιγαίου σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών

15.00-15.20 Παράλληλες συνεδρίες
Α.Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του Δικτύου.Εκλογή Διοικούσας Επιτροπής
Β.Συνεδρίαση Τεχνικής Γραμματείας.Εκλογή Συντονιστή.

15.20 Γεύμα