Οι ψηφιακές δράσεις του Δήμου Ηρακλείου στο περιοδικό Netweek

Συνέντευξη του Κ. Μοχιανάκη δημοσιεύει το περιοδικό Netweek στην οποία γίνεται παρουσίαση των ψηφιακών δράσεων του Δήμου Ηρακλείου.Το Netweek (www.netweek.gr) είναι δεκαπενθήμερο επιχειρηματικό περιοδικό του σύγχρονου Διευθυντή Πληροφορικής. Εστιάζει στους τομείς της επιχειρησιακής αξίας που προσφέρουν οι επιχειρησιακές εφαρμογές, η πληροφοριακή υποδομή και γενικότερα η τεχνολογία σε τραπεζικούς, τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, αλυσίδες λιανεμπορίου και άλλες επιχειρήσεις. Καταγράφει και αναλύει όλες τις εξελίξεις και τάσεις στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας, μέσα από τα μάτια, τις απόψεις των χρηστών της και πάντα υπό το πρίσμα της συνεισφοράς της τεχνολογίας στην επιχειρηματική ανάπτυξη.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο παρακάτω:

Σημαντικές τοπικές δράσεις, αλλά και συλλογικότητα μέσω του δικτύου Ικαρος έχει να επιδείξει ο Δήμος Ηρακλείου στη χρήση των ΤΠΕ, όπως μας λέει ο Κωστής Μοχιανάκης, Προϊστάμενος Πληροφορικής του Δήμου.

NetWeek: Τo Portal του Δήμου Ηρακλείου είναι η πρώτη προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση; Αν όχι ποιες είναι οι σημαντικότερες βελτιώσεις σε σχέση με τη προηγούμενη; Θα μπορούσατε να μας δώσετε μερικά στοιχεία που δείχνουν τη χρησιμότητα αυτού του έργου; Για παράδειγμα επισκεψιμότητα σε συγκεκριμένους τομείς, πλήθος αιτημάτων για πιστοποιητικά κ.λπ.

Κωστής Μοχιανάκης: Ο Δήμος Ηρακλείου διαθέτει ιστοσελίδες από το 1998. Οι ιστοσελίδες παρουσίαζαν κυρίως δύο τομείς, τις δραστηριότητες του Δήμου και τα αξιοθέατα, πολιτιστικές διαδρομές και ιστορικά στοιχεία. Από το Μάρτιο του 2008 δόθηκε στη δημοσιότητα το Portal του Δήμου. Κατασκευαστικά στηρίζεται σε Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) για διαχείριση δυναμικών ιστοσελίδων.

Από τα βασικά χαρακτηριστικά του Portal είναι η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών. Προσφέρονται 160 υπηρεσίες πρώτου και δευτέρου επιπέδου, 28 υπηρεσίες τρίτου επιπέδου (ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων με αυτόματη ανταπάντηση αριθ. πρωτοκόλλου) και ηλεκτρονικές πληρωμές. Μέχρι τώρα έχουμε περίπου τριάντα ηλεκτρονικά αιτήματα κατά μέσο όρο τον μήνα. Η μέση ημερήσια επισκεψιμότητα είναι περίπου 1.600 επισκέψεις.

Επίσης, παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικής δημοκρατίας μέσω ψηφοφοριών, forum, δημοσίευση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και άλλα. Ενας σημαντικός όγκος ψηφιακού περιεχομένου αφορά το υλικό της Δημοτικής Βικελαίας Βιβλιοθήκης, σημαντικού πνευματικού ιδρύματος της πόλης. Για παράδειγμα, έγινε η ψηφιοποίηση όλων των τοπικών εφημερίδων από τον 19 αιώνα ως το 1960 και η τεκμηρίωση σημαντικής ποσότητας άρθρων. Επίσης δημοσιεύονται αρχεία από τα Ενετικά, τα Τουρκικά και τα αρχεία της Κρητικής Πολιτείας, σπάνια τοπικά περιοδικά κ.λπ.

NetWeek: Ποια είναι τα οφέλη που έχετε αποκομίσει μέχρι σήμερα από τη χρήση των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων. Πώς θα αξιοποιήσετε περαιτέρω τα συστήματα αυτά;

Κωστής Μοχιανάκης: Το έργο δεν έχει αποδοθεί ακόμα στους πολίτες. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την προμήθεια υπολογιστών, λογισμικού και τη δημιουργία πολεοδομικών εφαρμογών και θα παρέχει τη δυνατότητα της ψηφιακής καταγραφής και παρακολούθησης ενός συνόλου πολεοδομικών δεδομένων.

Με τη δυνατότητα διοχέτευσης μέρους αυτών των πληροφοριών στο Διαδίκτυο, ο ενδιαφερόμενος πολίτης θα ενημερώνεται για διάφορα πολεοδομικά θέματα όπως οι ισχύοντες όροι δόμησης, η πορεία των αιτήσεων οικοδομικών αδειών, η εξέλιξη των πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής και οι ενέργειες των υπηρεσιών καθαριότητας σε ένα ενιαίο χάρτη του Δήμου Ηρακλείου γενικότερα και της πόλης του Ηρακλείου ειδικότερα.

Το Σύστημα αυτό λειτουργεί σε δύο ταυτόχρονα επίπεδα - ένα επίπεδο που αφορά τη χρήση του από τον πολίτη σε περιβάλλον Internet και ένα δεύτερο που αφορά τη χρήση του από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών του Δήμου σε περιβάλλον Intranet.

NetWeek: Με ποιο τρόπο γίνεται η διαχείριση των αιτημάτων των πολιτών όσον αφορά την προώθησή τους στις υπηρεσίες που καλούνται να τα επιλύσουν; Μπορείτε να μας παραθέσετε κάποια στοιχεία που επιβεβαιώνουν την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών πριν και μετά τις ψηφιακές υπηρεσίες;

Κωστής Μοχιανάκης: Η προώθηση των αιτημάτων γίνεται μέσω του Διαδικτύου. Ο πολίτης παίρνει ανταπάντηση για τη λήψη της αίτησής του. Ερωτάται για τον τρόπο ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Η μελέτη και ο σχεδιασμός για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών βελτίωσε συ νολικά την απόδοση των υπηρεσιών σε θέματα εξυπηρέτησης των πολιτών. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι σε έρευνα που έγινε για το σε πόσες ημέρες ανταποκρίνεται το Δημοτολόγιο σε αιτήσεις πολιτών μέσω ΚΕΠ η απάντηση ήταν τρείς ημέρες. Αμέσως έγινε νέος σχεδιασμός και τώρα η υπηρεσία Δημοτολογίου ανταποκρίνεται αυθημερόν.

NetWeek: Μεταξύ των αξόνων χρήσης ΤΠΕ είναι και η e-Δημοκρατία. Εχουν ληφθεί αποφάσεις σχετικές με το Δήμο, για τις οποίες έγινε ακουστή ή άμεση γνώμη των πολιτών;

Κωστής Μοχιανάκης: Ο Δήμος μας έχει αναπτύξει και προωθεί υπηρεσίες ηλεκτρονικής δημοκρατίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα που υπήρχε επίδραση της γνώμης των πολιτών στη διαμόρφωση της δημοτικής πολιτικής ήταν τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, μέσω των ιστοσελίδων του Δήμου, των πολιτικών γύρω από το σχέδιο «Πράσινο Ηράκλειο», την ψηφιακή πολιτική «Ηράκλειο - ψηφιακή πόλη» και το «επιχειρησιακό σχέδιο» του Δήμου