Επιτυχής η ημερίδα Ενημέρωσης Δικαιούχων του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» στα Χανιά

Παρουσία εκπροσώπων τοπικών φορέων, υπηρεσιών αλλά και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πραγματοποιήθηκε σήμερα ημερίδα Ενημέρωσης και Κατάρτισης Δικαιούχων του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» στα Χανιά, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

Στόχος της ημερίδας, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο ενός κύκλου εκδηλώσεων που θα καλύψουν όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας, ήταν η πληροφόρηση των δικαιούχων και δυνητικών δικαιούχων του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ, τις διαδικασίες υποβολής, ένταξης, υλοποίησης, χρηματοδότησης και παρακολούθησης των Πράξεων του προγράμματος.

Στην ημερίδα συμμετείχαν ως ομιλητές ο κ. Βαφειάδης, Προϊστάμενος της Μονάδας Α2 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», η κ. Μπαλτά, Προϊσταμένη της Μονάδας Β της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», ο κ. Διακολιός, Προϊστάμενος της Μονάδας Γ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», καθώς και ο κ. Οικονόμου, Ειδικός Σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο της αναλυτικής ενημέρωσης και πληροφόρησης των δικαιούχων και δυνητικών δικαιούχων του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίησή του και την υλοποίηση έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με προστιθέμενη αξία για τους πολίτες, σύντομα θα ακολουθήσουν και επόμενες ενημερωτικές ημερίδες σε όλη την Ελλάδα.
Σχετικά Αρχεία

    * Παρουσίαση 11.02.11_Ε.Μπαλτά [2457Kb], Τελ. Τροποποίηση [11/02/2011]
    * Παρουσίαση 11.02.11_Μ.Διακολιός [5445Kb], Τελ. Τροποποίηση [11/02/2011]
    * Παρουσίαση 11.02.11_Α.Οικονόμου [434Kb], Τελ. Τροποποίηση [11/02/2011]
    * Παρουσίαση 11.02.11_Α. Βαφειάδης [1322Kb], Τελ. Τροποποίηση [14/02/2011]