Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ – Παρόν και Μέλλον

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23-11-2009 στο Ηράκλειο ημερίδα από το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ με θέμα: «Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ – Παρόν και Μέλλον»
Στην ημερίδα έγινε απολογισμός των μέχρι τώρα πολιτικών του δικτύου και την ανταπόκριση των φορέων του Δημοσίου.Αναπτύχθηκαν επίσης οι σκέψεις των υπευθύνων του δικτύου για τις μελλοντικές επεκτάσεις υποδομών και υπηρεσιών.Συνοπτικά τα μελλοντικά σχέδια του ΣΥΖΕΥΞΙΣ είναι τα παρακάτω:


Δημιουργία 8 νέων νησίδων με χωροταξικό χωρισμό της χώρας σύμφωνα με τον διαχωρισμό του έργου επιδοτούμενης εγκατάστασης οπτικών ινών από τις ιδιωτικές εταιρείες.

Αυξηση ταχυτήτων πρόσβασης ανάλογα με το μέγεθος του φορέα
ΜΕΓΕΘΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (Μbps) ΝΕΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
(Μbps)
ADSL -------------2/0,25 ----------------------------10 / 1
ΜΙΚΡΟΣ ----------2 / 2 ------------------------------10 / 10
ΜΕΣΑΙΟΣ --------4-8 / 4-8 -------------------------100 / 100
ΜΕΓΑΛΟΣ --------34 / 34 ----------------------------1000 / 1000

Συστήματα ασφαλείας δικτύου

Υποδομή για κεντρική εφαρμογή ασφάλειας μέσα στο Data Center ΣΥΖΕΥΞΙΣ
Προστασία των επικοινωνιών ως προς το απόρρητο και την ακεραιότητα
Εγκατάσταση firewall σε όλους τους φορείς ΣΥΖΕΥΞΙΣ
Εγγύηση ασφάλειας ηλεκτρονικών εφαρμογών Δημόσιας Διοίκησης και ποιότητας έργου
Εγγύηση ταχύτητας και ευελιξίας στην διαχείριση της ασφάλειας
Δυνατότητα κρυπτογραφισης (ΙPSEC) και τοπικού ελέγχου content filtering ανά φορέα

Υπηρεσίες περιεχομένου προστιθέμενης αξίας

Υποδομή για κεντρικό σύστημα τηλεδιάσκεψης (MCU ΣΥΖΕΥΞΙΣ)
Κεντρικό σύστημα τηλεσυνεργασίας και ενοποιημένης επικοινωνίας (Collaboration Tools)
Κεντρική υποδομή ονοματολογίας (DNS ΣΥΖΕΥΞΙΣ)
Παροχή Υπηρεσίας Διανομής Περιεχομένου (CDN ΣΥΖΕΥΞΙΣ)
Πρότυπες διατάξεις τηλεπαρουσίας telepresence
Υποδομή υποστήριξης και αποθήκευσης video ροών και WebTV
Portal ΣΥΖΕΥΞΙΣ
WEB & MAIL Hosting

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ασύρματης πρόσβασης

Κινητή Τηλεφωνία φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ
- Δωρεάν κλήσεις μεταξύ τους και εντός ΣΥΖΕΥΞΙΣ
- Προνομιακές Τιμές για κλήσεις εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ
- Διασύνδεση με δίκτυο δεδομένων
- Προνομιακό πάγιο κόστος για απεριόριστη κίνηση δεδομένων
Υπηρεσία μαζικής αποστολής και λήψης SMS - SMS Gateway Eλληνικού Δημοσίου
Υποδομή για mobile εφαρμογές

Επεκτάσεις δικτύωσης Εθνικού Δικτύου με Ασύρματα μέσα
Σύνδεση Κτιρίων ΣΥΖΕΥΞΙΣ με Wifi – Wimax – Satellite – 3G/HSPA
Μόνιμη κάλυψη Wifi hotspot κτιρίων - χώρων ΣΥΖΕΥΞΙΣ
Υπηρεσία Wifi hotspot δημοσίων φορέων