Δημιουργία Κέντρου Ελεύθερου Ανοικτού Λογισμικού στο Ηράκλειο

Σήμερα 24/1/2012 στην αίθουσα Ανδρέα Παπανδρέου του Δήμου Ηρακλείου και ώρα 14.00μ.μ, υπογράφθηκε παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου κου Ι. Κουράκη  το συμφωνητικό συνεργασίας για τη δημιουργία του Κέντρου Ελεύθερου και Ανοικτού Λογισμικού Ηρακλείου (ΚΕΑΛ),μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Συλλόγου Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης.
Οι παραπάνω φορείς δημιουργούν ένα συλλογικό θεσμό, που θα προωθεί την  χρήση και την ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ),στους τομείς της α) Δημόσιας Διοίκησης, β)  Εκπαίδευσης, γ) Αυτοδιοίκησης, δ) Επιχειρηματική κοινότητας και ε) Τοπικής κοινωνίας. Η πρωτοπόρα αυτή δράση θα αποτελέσει επίσης,  χώρο σύστασης και συνάντησης τοπικών κοινοτήτων ελεύθερου λογισμικού στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα, ενώ παράλληλα να προωθήσει τον εθελοντισμό και τα ψηφιακά δικαιώματα. Ο εξειδικευμένος αυτός θεσμός θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την τοπική κοινότητα σε θέματα ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού.

ΟΙ  ΔΡΑΣΕΙΣ:

Ενημέρωση.

    Οργάνωση ημερίδων, εκδηλώσεων και συνεδρίων ενημέρωσης για το ελεύθερο λογισμικό (ανοικτό σε όλους τους πολίτες).
    Δημιουργία ενός ψηφιακού μέσου (CD/DVD) με ελεύθερο λογισμικό με δωρεάν διανομή του σε πολίτες, εταιρίες και       οργανισμούς.
     Παρουσίαση τεχνολογιών από μέλη της πληροφορικής κοινότητας του τόπου μας.

Εκπαίδευση.

Δημιουργία ενός εργαστηρίου με αποκλειστικά ελεύθερο λογισμικό. Διεξαγωγή μαθημάτων πάνω σε εργαλεία και εφαρμογές ελεύθερου λογισμικού (δωρεάν σε όλη την τοπική κοινωνία).
 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Παροχή γνώσης πάνω σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών με αποδέκτες εταιρίες και οργανισμούς.
Ανταλλαγή εμπειριών πάνω σε θέματα ελεύθερου λογισμικού.

Ανάπτυξη εφαρμογών και ηλεκτρονικών υποδομών.
 Σύσταση κοινοτήτων ή διευκόλυνση υπαρχουσών σε θέματα, όπως διασφάλιση ποιότητας προϊόντος, αναφορά και επίλυση σφαλμάτων,  ανάπτυξη εφαρμογών.
 Εγκαταστάσεις εφαρμογών και δημιουργία ηλεκτρονικών υποδομών με ελεύθερο λογισμικό.

•    Για περισσότερες πληροφορίες στην Αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ηρακλείου               κ Σχοιναράκη Αγγελική και κ. Κώστα Μοχιανάκη στα τηλέφωνα 2810 399239 – 399209 και 2810 399175  και στα email : sxoinaraki-a@heraklion.gr,  costis-m@heraklion.gr.