Απόφαση της ΚΕΔΚΕ για τα τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

 Σε σημαντικές αποφάσεις έχει προχωρήσει η ΚΕΔΚΕ σχετικά με τα τέλη διέλευσης και δικαιωμάτων χρήσης των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Ύστερα από την απόφαση της ΕΕΤΤ οριστικοποίησε με απόφαση την πρότασή της για τα τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης των δικτύων και επίσης προχώρησε σε νομικά βήματα εναντίον της απόφασης της ΕΕΤΤ καλώντας παράλληλα και τους Δήμους να προσφύγουν στη δικαιοσύνη εναντίον της απόφασης της ΕΕΤΤ.