Αναγκαία η διατύπωση και η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

«Αποτελεί κοινή διαπίστωση η ανάγκη για μια ριζοσπαστική αλλαγή στη δημόσια διοίκηση της χώρας, μια μεταρρυθμιστική δημιουργική έκρηξη στο κράτος, η οποία ασφαλώς συνδέεται απολύτως με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση». Αυτό τόνισε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρης Ρέππας, παρουσία του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προέδρου της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠκΕ) Παντελή Τζωρτζάκη, κατά τη Συνάντηση για την Εθνική Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ΤΠΕ, που πραγματοποιήθηκε προχθες στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Στη συνάντηση μετείχαν τα μέλη της ΕΠκΕ, καθώς και το σύνολο των εκπροσώπων των Δημοσίων Φορέων που συμμετέχουν στις Ομάδες Διοίκησης του Σχεδιασμού και Επίβλεψης Έργων (ΟΔΙΣΕΕ), που έχει συστήσει η ΕΠκΕ, για την παρακολούθηση και τη γρήγορη και αποτελεσματική εκτέλεση κάθε έργου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ΤΠΕ του Δημοσίου Τομέα, που συμβάλλει στην επίτευξη των γενικών στόχων της Εθνικής Στρατηγικής.
Στο πλαίσιο της Συνάντησης, παρουσιάστηκαν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του έργου της ΕΠκΕ, το οποίο συνοψίζεται σε κάθετες δράσεις για συγκεκριμένες θεματικές περιοχές, αλλά και σε κρίσιμες δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα που αφορούν όλες τις θεματικές περιοχές και αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.
Μιλώντας στους παρευρισκομένους, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρης Ρέππας, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΤΕ) είναι σημαντικοί ενεργοποιητές για την αλλαγή στο κράτος. Στόχος μας είναι η ενιαία διαχείριση των σχέσεων κράτους από τη μία και πολίτη και επιχειρήσεων από την άλλη με τρεις τρόπους: φυσική παρουσία στα ΚΕΠ, τηλεφωνική επικοινωνία, δικτυακή πύλη ΕΡΜΗΣ. Και θέλουμε ο τρόπος διαχείρισης να επιτρέπει την παρακολούθηση της εξέλιξης ενός θέματος ασχέτως του τρόπου με τον οποίο εισήχθη στο δημόσιο, ώστε να μπορεί να παρακολουθείται και να ολοκληρώνεται μέσα από οποιοδήποτε άλλο εναλλακτικό κανάλι.
Αυτό το έργο είναι εξαιρετικά σημαντικό ιδίως αυτήν την περίοδο. Γίνεται λόγος για την Κοινωνία της Πληροφορίας που πρέπει να μείνει δημοκρατική και ανθρωποκεντρική. Πιστεύω πως οι συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μας επιβάλουν να δώσουμε έμφαση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση γιατί έτσι: α) προάγεται η διαφάνεια στο δημόσιο βίο, β) παρέχονται στον πολίτη ποιοτικές υπηρεσίες χωρίς να ταλαιπωρείται και γ) εξοικονομούνται πόροι αλλά και ανθρώπινο δυναμικό. Όλα, λοιπόν, συντείνουν στην ανάγκη να κάνουμε τα πάντα ώστε να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει».
Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και Πρόεδρος της ΕΠκΕ, Παντελής Τζωρτζάκης, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία των ΤΠΕ στην περίοδο της κρίσης, λέγοντας: «Η υστέρηση της χώρας σε μια σειρά από κρίσιμους δείκτες (ανταγωνιστικότητα, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ευρυζωνικότητα κ.λπ.), δημιουργεί χάσμα με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράλληλα, οδηγεί στην ανάγκη διαμόρφωσης Εθνικής Στρατηγικής στον τομέα, το ταχύτερο δυνατόν.
Η κρίση της ελληνικής οικονομίας αναδεικνύει τη σημασία των ΤΠΕ για την αποδοτικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, και η Στρατηγική μας στον τομέα πρέπει να αναπτυχθεί ταυτόχρονα προς δύο κατευθύνσεις: προς την κατεύθυνση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και ανάπτυξης, και προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα, και της βελτίωσης της εξυπηρέτησης του πολίτη και της επιχείρησης.
Με σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και με τον έλεγχο των δαπανών, θα μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας του Δημοσίου, για παράδιεγμα στον τομέα της υγείας και των φαρμάκων, και να επιτύχουμε εξοικονόμηση από όλους τους τομείς, της τάξης του 4-5% του ΑΕΠ. Η υλοποίηση μεγάλων έργων ΤΠΕ, θα προσφέρει στο κράτος νέες, σημαντικές πηγές εσόδων, που θα μας επιτρέψουν να φτάσουμε στο 18-19% του ΑΕΠ, να έχουμε δηλαδή μια επιπλέον αύξηση της τάξης του 4-5%, μέσα από την πάταξη της φοροδιαφυγής και όχι μέσα από την αύξηση της φορολογίας, που έχει φτάσει σε δυσβάσταχτα επίπεδα για τον πολίτη. Επιπλέον, η άμεση απλοποίηση των διαδικασιών και η πάταξη της γραφειοκρατίας σε τομείς όπως η διαδικασία ίδρυσης και αδειοδότησης εταιρειών, η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου κ.λπ., θα φέρουν ελάφρυνση των διοικητικών βαρών, θα βελτιώσουν το επενδυτικό κλίμα, θα επιτρέψουν την προσέλκυση νέων επενδύσεων σε τομείς όπως ο τουρισμός, η ενέργεια, η γεωργία, το λιανεμπόριο κ.ά. και θα θέσουν τη βάση για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ανάπτυξη.
Τέλος, οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν ένα πιο διάφανο και αποτελεσματικό περιβάλλον συναλλαγής του πολίτη και της επιχείρησης με το Δημόσιο, καταργώντας τις πελατειακές σχέσεις και αναβαθμίζοντας σημαντικά την ποιότητα της εξυπηρέτησης, τόσο σε χρόνο, όσο και σε αποτελεσματικότητα.
Η επιτυχής ανταπόκριση της χώρας στη Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις ΤΠΕ, θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της θέσης μας στο ευρωπαϊκό και στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της καινοτομίας σε κρίσιμους τομείς της Ελληνικής οικονομίας, και εν τέλει, θα οδηγήσει τόσο στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και των επιχειρήσεων, όσο και στην ανάπτυξη.
Το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής που θα προκύψει από την ανάλυση των συμπερασμάτων της σημερινής Συνάντησης, θα κατατεθεί από την ΕΠκΕ στο Εθνικό Συμβούλιο Πληροφορικής όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι των κομμάτων, αλλά και στο Υπουργικό Συμβούλιο, προκειμένου να υπάρξει ενιαία Εθνική Στρατηγική για τα θέματα ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και διασφάλιση της συνέχειας των δράσεων».
 
Πηγή : www.ictplus.gr